Sách ngoại văn
621.367
Handbook of Image and Video Processing :
DDC 621.367
Tác giả CN Bovik, AL
Nhan đề Handbook of Image and Video Processing : Academic Press Series in Communications, Networking, and Multimedia / AL Bovik
Thông tin xuất bản Academic press, 2000
Mô tả vật lý 974 p.
Thuật ngữ chủ đề Electrical & Electronic Engineering
Thuật ngữ chủ đề Imaging Systems Engineering
Thuật ngữ chủ đề Computer Networks
Môn học Xử lý ảnh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157161
00212
00474DD10AF-DDDD-495B-AEE8-EE12876F60C5
005202109091247
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20210909124644|bngavt|y20210909124532|zngavt
082 |a621.367
100 |aBovik, AL
245 |aHandbook of Image and Video Processing : |bAcademic Press Series in Communications, Networking, and Multimedia / |cAL Bovik
260 |bAcademic press, |c2000
300 |a974 p.
650 |aElectrical & Electronic Engineering
650 |aImaging Systems Engineering
650 |aComputer Networks
690 |aXử lý ảnh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/handbookofimagevideoprocessing_albovik/0handbookofimagevideoprocessing_albovik_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét