Sách tiếng Việt
620.1
Giáo trình cơ kỹ thuật :
DDC 620.1
Tác giả CN Nguyễn Quang Tuyến
Nhan đề Giáo trình cơ kỹ thuật : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp / Nguyễn Quang Tuyến (ch. b.), Nguyễn Thị Thạch
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 198tr. : hình vẽ ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ học-Kỹ thuật
Môn học Cơ học lý thuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thạch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110962
00211
0048B1E3785-D04D-4E42-BC0E-B29BE482A8A1
005201906060934
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20190606093419|zhungbt
082 |a620.1
100 |aNguyễn Quang Tuyến
245 |aGiáo trình cơ kỹ thuật : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp / |cNguyễn Quang Tuyến (ch. b.), Nguyễn Thị Thạch
260 |aH. : |bHà Nội, |c2005
300 |a198tr. : |bhình vẽ ; |c24cm
650 |aCơ học|xKỹ thuật
690 |aCơ học lý thuyết
700 |aNguyễn Quang Tuyến
700 |aNguyễn Thị Thạch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtcokythuat_nguyenquangtuyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét