Luận văn, luận án
354.74 Ng 527 Ph
Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro về xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi /
DDC 354.74
Tác giả CN Nguyễn Thị Mai Phương
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro về xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi / Nguyễn Thị Mai Phương; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 99 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Xuất nhập khẩu-Quản lý
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007333
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110125
00216
00425CC63DC-26E0-4668-A963-7699F323474A
005201906071427
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190607142722|bvanpth|y20190524151830|zthanhnhan
082 |a354.74|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thị Mai Phương
245 |aHoàn thiện công tác quản lý rủi ro về xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi / |cNguyễn Thị Mai Phương; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a99 tr. ; |c27 cm
490|aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650|aXuất nhập khẩu|xQuản lý
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007333
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007333 Kho tham khảo (SDH cũ) 354.74 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét