Sách tiếng Việt
639.31 Ng 527 Kh
Sổ tay nuôi cá gia đình :
DDC 639.31
Tác giả CN Nguyễn Duy Khoát
Nhan đề Sổ tay nuôi cá gia đình : Ương nuôi cá ao và nuôi cá lồng / Nguyễn Duy Khoát
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 1992
Mô tả vật lý 52 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt - Kỹ thuật nuôi
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000005217
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001701
000 00000nam a2200000 4500
0019958
00211
0042A4A66AA-49EC-4FFB-AE30-6304A169A952
005201510080824
008130110s1992 vm| vie
0091 0
039|a20151008082425|bngavt|c20061206|dvanpth|y20030811|zthanhntk
082 |a639.31|bNg 527 Kh
100 |aNguyễn Duy Khoát
245 |aSổ tay nuôi cá gia đình : |bƯơng nuôi cá ao và nuôi cá lồng / |cNguyễn Duy Khoát
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c1992
300 |a52 tr. ; |c19 cm
650 |aCá nước ngọt - Kỹ thuật nuôi
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000005217
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001701
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/sotaynuoicagiadinh_nguyenduykhoat/0page_01thumbimage.jpg
890|a2|b5|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000005217 Kho đọc Sinh viên 639.31 Ng 527 Kh Sách Tiếng Việt 1
2 2000001701 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.31 Ng 527 Kh Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét