Khóa luận
657.42 Tr 121 Nh
Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Hucafood /
DDC 657.42
Tác giả CN Trần Thị Liên Nhung
Nhan đề Kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Hucafood / Trần Thị Liên Nhung; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 68 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Kế toán chi phí
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Võ Thị Thùy Trang: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002851
000 00000nam#a2200000ui#4500
00197801
00215
004FA6E7EFB-6F02-43E2-85F9-A9731832CC86
005201811231658
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181123165834|bvanpth|y20181123165815|zvanpth
082 |a657.42|bTr 121 Nh
100 |aTrần Thị Liên Nhung
245 |aKế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Hucafood / |cTrần Thị Liên Nhung; Võ Thị Thùy Trang: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a68 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
650 |aKế toán chi phí
650 |aKế toán doanh thu
700 |aVõ Thị Thùy Trang: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002851
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002851 Kho luận văn 657.42 Tr 121 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét