Sách tiếng Việt
658
Từ tốt đến vĩ đại /
DDC 658
Tác giả CN Collins, Jim
Nhan đề dịch Good to great
Nhan đề Từ tốt đến vĩ đại / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : NXB TRẻ, 2012
Mô tả vật lý 440 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết lãnh đạo
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược kinh doanh - Quản trị
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngân Tuyến
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00197402
00211
00425FC79D9-D260-463D-BEE3-F2BAA71E1D77
005201811221719
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181122171853|bvinhpq|c20181121155310|dvinhpq|y20181120204505|zvinhpq
082 |a658
100 |aCollins, Jim
242|aGood to great
245 |aTừ tốt đến vĩ đại / |cJim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNXB TRẻ, |c2012
300 |a440 tr.
650 |aBí quyết lãnh đạo
650 |aChiến lược kinh doanh - Quản trị
690 |aNghệ thuật lãnh đạo
700|aTrần Thị Ngân Tuyến
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tutotdenvidai_jimcollins/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét