Luận văn, luận án
338.16 Tr 121 V
Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình vườn mẫu tại Hà Tĩnh /
DDC 338.16
Tác giả CN Trần Vũ
Nhan đề Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình vườn mẫu tại Hà Tĩnh / Trần Vũ; Phạm Xuân Thủy, Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 76 tr. : bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Hiệu quả
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Thủy: GVHD
Tác giả(bs) CN Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00196478
00216
004A351D0D4-6DE4-4DC3-853D-171C3C66BE40
005201811081642
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181108164251|zvanpth
082 |a338.16|bTr 121 V
100 |aTrần Vũ
245 |aĐánh giá hiệu quả kinh tế mô hình vườn mẫu tại Hà Tĩnh / |cTrần Vũ; Phạm Xuân Thủy, Hoàng Gia Trí Hải: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a76 tr. : |bbảng biểu ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế nông nghiệp|xHiệu quả
650|aQuản trị kinh doanh
700 |aPhạm Xuân Thủy: GVHD
700 |aHoàng Gia Trí Hải: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007178
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007178 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.16 Tr 121 V Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét