Luận văn, luận án
623.8501 Ng 527 C
Nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật hệ trục chân vịt tàu cá xa bờ bằng phương pháp dao động /
DDC 623.8501
Tác giả CN Nguyễn Quang Cường
Nhan đề Nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật hệ trục chân vịt tàu cá xa bờ bằng phương pháp dao động / Nguyễn Quang Cường; Huỳnh Lê Hồng Thái: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 86 tr. : hình ảnh, bản vẽ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Tàu thuyền-Kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Huỳnh Lê Hồng Thái: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007177
000 00000nam#a2200000ui#4500
00196477
00216
0047EE480B3-E85B-4D04-95D5-0192CF1AB055
005201811081638
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181108163840|zvanpth
082 |a623.8501|bNg 527 C
100 |aNguyễn Quang Cường
245 |aNghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật hệ trục chân vịt tàu cá xa bờ bằng phương pháp dao động / |cNguyễn Quang Cường; Huỳnh Lê Hồng Thái: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a86 tr. : |bhình ảnh, bản vẽ ; |c27 cm
490 |aNgành Kỹ thuật cơ khí động lực. Luận văn thạc sĩ
650|aTàu thuyền|xKỹ thuật
700 |aHuỳnh Lê Hồng Thái: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007177
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007177 Kho tham khảo (SDH cũ) 623.8501 Ng 527 C Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét