Sách tiếng Việt
658.15
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp /
DDC 658.15
Tác giả CN Trần Thị Hòa
Nhan đề Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Hòa
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 2014
Mô tả vật lý 210 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Tài chính doanh nghiệp
Môn học Tài chính doanh nghiệp
Môn học Quản trị tài chính nâng cao
Môn học Quản trị tài chính
000 00000nam a2200000 4500
00195911
00211
004F3B44CD0-A9A2-4CA0-ACAE-3429C07181FB
005201811091033
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20181109103315|bvinhpq|y20181105202341|zvinhpq
082 |a658.15
100|aTrần Thị Hòa
245 |aGiáo trình Tài chính doanh nghiệp / |cTrần Thị Hòa
260 |aĐà Nẵng : |bNXB Đà Nẵng, |c2014
300 |a210 tr. ;
650 |aTài chính doanh nghiệp
690 |aTài chính doanh nghiệp
690|aQuản trị tài chính nâng cao
690|aQuản trị tài chính
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gttaichinhdn_tranthihoa/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét