Sách tiếng Việt
428
Giáo trình tiếng Anh chăm sóc khách hàng /
DDC 428
Tác giả CN Ngô ThịThu Hiền
Nhan đề Giáo trình tiếng Anh chăm sóc khách hàng / Ngô ThịThu Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 96 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Giao tiếp
Môn học Tiếng anh thương mại
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00195907
00211
00463E21017-38AF-427C-B62F-26ABD1DE924F
005201811090913
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181109091310|bvinhpq|y20181105191658|zvinhpq
082 |a428
100 |aNgô ThịThu Hiền
245 |aGiáo trình tiếng Anh chăm sóc khách hàng / |cNgô ThịThu Hiền
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2006
300 |a96 tr.;
650 |aAnh ngữ - Giao tiếp
690 |aTiếng anh thương mại
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/gttachamsockhachhang_ngothithuhien/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét