Sách tiếng Việt
647
Giáo trình quản lý kinh doanh khách sạn /
DDC 647
Tác giả CN Nguyễn Bá Lâm
Nhan đề Giáo trình quản lý kinh doanh khách sạn / Nguyễn Bá Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 141 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Khách sạn-Quản trị
Môn học Quản trị kinh doanh khách sạn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00195904
00211
0041E7D7476-77F8-4F8B-B5E8-B88CFB392CB1
005201811090840
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20181109084028|bvinhpq|c20181105190412|dvinhpq|y20181105190346|zvinhpq
082 |a647
100 |aNguyễn Bá Lâm
245 |aGiáo trình quản lý kinh doanh khách sạn / |cNguyễn Bá Lâm
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2009
300 |a141 tr. ;
650 |aKhách sạn|xQuản trị
690 |aQuản trị kinh doanh khách sạn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/gtquanlykinhdoanhksan_nguyenbalam/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét