Sách tiếng Việt
624.15
Nền và móng /
DDC 624.15
Tác giả CN Lê Anh Hoàng
Nhan đề Nền và móng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 230 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng - Nền móng
Môn học Nền móng
000 00000nam a2200000 4500
00195902
00211
004BF5A224F-E487-4A29-B991-23BBDB435CD4
005201811081711
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20181108171126|bvinhpq|y20181105185250|zvinhpq
082 |a624.15
100|aLê Anh Hoàng
245 |aNền và móng / |cLê Anh Hoàng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2006
300 |a230 tr. ;
650 |aXây dựng - Nền móng
690|aNền móng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/nenvamong_leanhhoang/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét