Sách tiếng Việt
621.31
Giáo trình kỹ thuật điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Đặng Văn Đào
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 177 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Môn học Kỹ thuật điện và điện tử
Tác giả(bs) CN Lê Văn Doanh
000 00000nam a2200000 4500
00195901
00211
004A36D2C0F-0961-49A6-A4AA-9D333A95D72A
005201811090808
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20181109080854|bvinhpq|y20181105184714|zvinhpq
082 |a621.31
100 |aĐặng Văn Đào
245 |aGiáo trình kỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2004
300 |a177 tr. ;
650 |aKỹ thuật điện
690|aKỹ thuật điện và điện tử
700 |aLê Văn Doanh
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtkythuatdien_dangvandao_/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét