Sách tiếng Việt
664.7
Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực /
DDC 664.7
Tác giả CN Trần Như Khuyên
Nhan đề Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực / Trần Như Khuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 226 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Lương thực - Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Lương thực - Chế biến
Môn học Nguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Môn học Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
Môn học Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
00194777
00211
0046E6288D9-7E9D-4D9C-90C8-DB94BEED584A
005201810261543
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20181026154312|bvinhpq|c20181016193924|dvinhpq|y20181016193852|zvinhpq
082 |a664.7
100 |aTrần Như Khuyên
245 |aGiáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực / |cTrần Như Khuyên
260 |aHà Nội : |bNXB Hà Nội, |c2007
300 |a226 tr. ;
650 |aLương thực - Bảo quản
650 |aLương thực - Chế biến
690 |aNguyên liệu thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
690|aNhững biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản
690|aSinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/gtcongnghebaoquanvacbluongthuc_trannhukhuyen/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét