GT,Bài giảng ĐHNT
664.028
Bài giảng Thu hoạch, xử lý và bảo quản sản phẩm từ cây nhiệt đới /
DDC 664.028
Tác giả CN Đỗ Lê Hữu Nam
Nhan đề Bài giảng Thu hoạch, xử lý và bảo quản sản phẩm từ cây nhiệt đới / Đỗ Lê Hữu Nam
Nhan đề khác Harvesting, handling and preserving products from tropical plants
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường ĐH Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 492 tr : minh họa
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Bảo quản
Môn học Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00192050
00214
00434C42C76-939E-4620-94E8-1BF6677D5323
005201806291052
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180629105232|zthanhnhan
082 |a664.028
100 |aĐỗ Lê Hữu Nam
245 |aBài giảng Thu hoạch, xử lý và bảo quản sản phẩm từ cây nhiệt đới / |cĐỗ Lê Hữu Nam
246 |aHarvesting, handling and preserving products from tropical plants
260 |aNha Trang : |bTrường ĐH Nha Trang, |c2018
300 |a492 tr : |bminh họa
650 |aThực phẩm - Bảo quản
690 |aBảo quản sản phẩm sau thu hoạch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/thuhoachvaxulybaoquan_dolehuunam/0thuhoachxulyvabaoquan_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét