Sách tiếng Việt
495.1703 L 250 T
Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc /
DDC 495.1703
Tác giả CN Lê Huy Tiêu
Nhan đề Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc / Lê Huy Tiêu biên dịch, Phạm Văn Tình soạn bảng tra theo âm Hán Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001
Mô tả vật lý 281 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thành ngữ Trung Quốc-Từ điển
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Tình
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028324
000 00000nam#a2200000ui#4500
00191570
00211
004FD62525E-8FDB-491B-9AF5-4AD93789C131
005201806281038
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20180628103851|zvanpth
082 |a495.1703|bL 250 T
100 |aLê Huy Tiêu
245 |aTừ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc / |cLê Huy Tiêu biên dịch, Phạm Văn Tình soạn bảng tra theo âm Hán Việt
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2001
300 |a281 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aThành ngữ Trung Quốc|xTừ điển
700 |aPhạm Văn Tình
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028324
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/tudienthanhngudiencotq_lehuytieuthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028324 Kho đọc Sinh viên 495.1703 L 250 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét