Sách tiếng Việt
959.7029 T 454 B
Đời sống trong Tử Cấm thành /
DDC 959.7029
Tác giả CN Tôn Thất Bình
Nhan đề Đời sống trong Tử Cấm thành / Tôn Thất Bình
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003
Mô tả vật lý 142 tr ; 19 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Nhà Nguyễn, 1802 - 1883
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028323
000 00000nam a2200000 4500
00191566
00211
004FE2DB3C8-F3B9-489D-BEFB-CDBECD9EB211
005201806281032
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|y20180628103247|zvanpth
082 |a959.7029|bT 454 B
100 |aTôn Thất Bình
245 |aĐời sống trong Tử Cấm thành / |cTôn Thất Bình
250|aTái bản lần thứ 3
260 |aĐà Nẵng : |bĐà Nẵng, |c2003
300 |a142 tr ; |c19 cm
500|aSách biếu
650 |aViệt Nam|xLịch sử
650 |aNhà Nguyễn, 1802 - 1883
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028323
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/doisongtrongtucamthanh_tonthatbinhthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028323 Kho đọc Sinh viên 959.7029 T 454 B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét