Sách tiếng Việt
664.07 Ng 527 L
Thực phẩm và an toàn thực phẩm /
DDC 664.07
Tác giả CN Nguyễn Văn Lợi
Nhan đề Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 335 tr. : Sơ đồ ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm-An toàn
Môn học An toàn thực phẩm
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028320-2
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038280-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00191153
00211
0042FAEBE99-6E8E-4D0A-8ECD-5F44867576BD
005201806281557
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180628155721|bvanpth|y20180627100709|zvanpth
082 |a664.07|bNg 527 L
100 |aNguyễn Văn Lợi
245 |aThực phẩm và an toàn thực phẩm / |cNguyễn Văn Lợi
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a335 tr. : |bSơ đồ ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aThực phẩm|xAn toàn
690|aAn toàn thực phẩm
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028320-2
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038280-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/thucphamattp_ngvanloithumbimage.jpg
890|a5|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038281 Kho mượn 664.07 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000038280 Kho mượn 664.07 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000028322 Kho đọc Sinh viên 664.07 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000028321 Kho đọc Sinh viên 664.07 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000028320 Kho đọc Sinh viên 664.07 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét