Sách tiếng Việt
639.31 T 100 B
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số đối tượng thủy đặc sản /
DDC 639.31
Tác giả CN Tạ Thị Bình
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số đối tượng thủy đặc sản / Tạ Thị Bình, Lê Minh Hải
Thông tin xuất bản Vinh : ĐH Vinh, 2018
Mô tả vật lý 195 tr. : Minh họa ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thủy đặc sản-Kỹ thuật nuôi
Môn học Nuôi trồng thủy sản
Môn học Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản
Môn học Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Tác giả(bs) CN Tạ Thị Bình
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028298-300
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038264-5
000 00000nam a2200000 4500
00190074
00211
004D7E8B1DC-FC4E-48D9-91CA-E6E976492008
005201806221650
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180622165004|zvanpth
082 |a639.31|bT 100 B
100|aTạ Thị Bình
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số đối tượng thủy đặc sản / |cTạ Thị Bình, Lê Minh Hải
260 |aVinh : |bĐH Vinh, |c2018
300 |a195 tr. : |bMinh họa ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aThủy đặc sản|xKỹ thuật nuôi
690|aNuôi trồng thủy sản
690|aSản xuất giống và nuôi thủy đặc sản
690|aCông nghệ nuôi trồng thủy sản
700|aTạ Thị Bình
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028298-300
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038264-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/ktsxgiongthuydacsan_tathibinhthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038265 Kho mượn 639.31 T 100 B Sách Tiếng Việt 5
2 3000038264 Kho mượn 639.31 T 100 B Sách Tiếng Việt 4
3 1000028300 Kho đọc Sinh viên 639.31 T 100 B Sách Tiếng Việt 3
4 1000028299 Kho đọc Sinh viên 639.31 T 100 B Sách Tiếng Việt 2
5 1000028298 Kho đọc Sinh viên 639.31 T 100 B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét