GT,Bài giảng ĐHNT
005
Nhập môn công nghệ phần mềm /
DDC 005
Tác giả CN Lê Thị Bích Hằng
Nhan đề Nhập môn công nghệ phần mềm / Lê Thị Bích Hằng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 173 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ phần mềm
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm máy tính
Môn học Công nghệ phần mềm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00188204
00214
004FFA09095-B714-4781-9EB8-E2EB39557C38
005201806131457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180613145706|zthanhnhan
082 |a005
100 |aLê Thị Bích Hằng
245 |aNhập môn công nghệ phần mềm / |cLê Thị Bích Hằng
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a173 tr.
650 |aCông nghệ phần mềm
650 |aPhần mềm máy tính
690 |aCông nghệ phần mềm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/baigiangcnpm_lethibichhang/0congnghephanmem_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét