Sách tiếng Việt
332.6
Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo :
DDC 332.6
Tác giả CN Janjigian, Vahan
Nhan đề Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo : Những bài học giá trị từ nhà đầu tư thông minh nhất thế giới / Vahan Janjigian; Nguyễn Trung An, Vương Bảo Long dịch
Nhan đề khác Even Buffett isn't perfect : what you can-and can't-learn from the world's greatest investor
Thông tin xuất bản Tp Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 267 tr. ; 21 cm ;
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế đầu tư
Thuật ngữ chủ đề Chứng khoán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung An
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186849
00211
004D8FD9855-D90E-4AD2-A20A-87B705230207
005201806121102
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180612110154|bvinhpq|c20180611153212|dvanpth|y20180608142110|zvinhpq
082|a332.6
100 |aJanjigian, Vahan
245 |aNgay cả Buffett cũng không hoàn hảo : |bNhững bài học giá trị từ nhà đầu tư thông minh nhất thế giới / |cVahan Janjigian; Nguyễn Trung An, Vương Bảo Long dịch
246|aEven Buffett isn't perfect : what you can-and can't-learn from the world's greatest investor
260 |aTp Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2011
300 |a267 tr. ; |c21 cm ;
650 |aKinh tế đầu tư
650|aChứng khoán
700|aNguyễn Trung An
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/ngaycabuffettcungkhoanhao_vahanjanjigian/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét