Sách tiếng Việt
338.9
Một phương thức phát triển kinh tế /
DDC 338.9
Tác giả CN Kousoulas, D. G.
Nhan đề Một phương thức phát triển kinh tế / D. G. Kousoulas; Nguyễn Hưng Vượng dịch
Thông tin xuất bản Saigon : An Quang, 1959
Mô tả vật lý 121 tr. ;
Tùng thư Tủ "Sách xưa"
Thuật ngữ chủ đề Phát triển kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kousoulas, D. G.-Greece-1923-
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186835
00211
004816E01D0-0EF5-4D56-8375-FB6ADAE01C8B
005201806121047
008081223s1959 vm| vie
0091 0
039|a20180612104650|bvinhpq|c20180611152701|dvanpth|y20180608140328|zvinhpq
082|a338.9
100 |aKousoulas, D. G.
245 |aMột phương thức phát triển kinh tế / |cD. G. Kousoulas; Nguyễn Hưng Vượng dịch
260 |aSaigon : |bAn Quang, |c1959
300 |a121 tr. ;
490|aTủ "Sách xưa"
650 |aPhát triển kinh tế
650|aKousoulas, D. G.|xGreece|y1923-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/motphuongthucphattrienkt_dgkousoulas/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét