Sách tiếng Việt
320.973
Nền dân trị Mỹ :
DDC 320.973
Tác giả CN Tocqueville, Alexis De
Nhan đề Nền dân trị Mỹ : Tập 2 / Alexis De Tocqueville; Phạm Toàn dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính và giới thiệu
Nhan đề khác De la démocratie en Amérique
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2017
Mô tả vật lý 518 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Dân chủ-Hoa Kỳ
Thuật ngữ chủ đề Hoa Kỳ-Chính trị và chính quyền
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Hoa Kỳ
000 00000nam#a2200000ui#4500
00186631
00211
00401D5ED77-7AC6-41A0-BCC9-4291337DB765
005201806071744
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045967584
039|a20180607174345|bvinhpq|y20180607164036|zvanpth
082 |a320.973
100 |aTocqueville, Alexis De
245 |aNền dân trị Mỹ : |bTập 2 / |cAlexis De Tocqueville; Phạm Toàn dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính và giới thiệu
246|aDe la démocratie en Amérique
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2017
300 |a518 tr. ; |c21 cm
650 |aDân chủ|xHoa Kỳ
650 |aHoa Kỳ|xChính trị và chính quyền
650 |aPháp luật|xHoa Kỳ
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/nendantrimy2_alexisdetocqueville/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét