Sách tiếng Việt
658
Nhận diện nền kinh tế mới toàn cầu hoá /
DDC 658
Tác giả CN Trần Quốc Hùng
Nhan đề Nhận diện nền kinh tế mới toàn cầu hoá / Trần Quốc Hùng, Đỗ Tuyết Khanh
Thông tin xuất bản TP HCM : Trẻ, 2002
Mô tả vật lý 176 tr. :
Mô tả vật lý 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Nhận diện Kinh tế
Tác giả(bs) CN Đỗ Tuyết Khanh
000 00000nam#a2200000ui#4500
00182380
00211
0044266C49C-4766-4006-8AAD-4725CA773311
005201805151550
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180515155006|bvinhpq|c20180514170211|dvinhpq|y20180514165732|zvinhpq
082 |a658
100 |aTrần Quốc Hùng
245 |aNhận diện nền kinh tế mới toàn cầu hoá / |cTrần Quốc Hùng, Đỗ Tuyết Khanh
260 |aTP HCM : |bTrẻ, |c2002
300 |a176 tr. :
300|c20 cm
650|aNhận diện Kinh tế
700 |aĐỗ Tuyết Khanh
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/nhandiennenkinhtemoitoancauhoa_tranquochung/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét