Luận văn, luận án
639.2 V 500 D
Đánh giá tác động của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lờ dây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa /
DDC 639.2
Tác giả CN Vũ Duy Dương
Nhan đề Đánh giá tác động của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lờ dây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa / Vũ Duy Dương, Hoàng Hoa Hồng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Nguồn lợi thủy sản-Bảo vệ
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá-Quản lý
Tác giả(bs) CN Hoàng Hoa Hồng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007014
000 00000nam a2200000 4500
00181637
00216
00403A01A28-23DD-4611-84BE-85DDF1C7D461
005201805081103
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180508110348|bvanpth|y20180508103901|zthanhnhan
082 |a639.2|bV 500 D
100 |aVũ Duy Dương
245 |aĐánh giá tác động của nghề lờ dây đến nguồn lợi thủy sản và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lờ dây trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa / |cVũ Duy Dương, Hoàng Hoa Hồng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a71 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kỹ thuật khai thác thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aNguồn lợi thủy sản|xBảo vệ
650 |aNghề cá|xQuản lý
700 |aHoàng Hoa Hồng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007014
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007014 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.2 V 500 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1 Hạn trả:14-11-2018
  1 of 1 
Nhận xét