Sách tiếng Việt
711.4
Giáo trình Quản lý đô thị /
DDC 711.4
Tác giả CN Nguyễn Đình Hương
Nhan đề Giáo trình Quản lý đô thị / Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Hữu Đoàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2003
Mô tả vật lý 445 tr ; 20,5 cm
Phụ chú Bìa ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế-Quản lý môi trường và đô thị
Thuật ngữ chủ đề Đô thị - Quản lý
Môn học Quy hoạch đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Đoàn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
00179640
00211
004E6829125-74C4-4DA9-8F82-7228E3E7C773
005201804131804
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180413180422|bvinhpq|c20180413172643|dvinhpq|y20180413172204|zvinhpq
082 |a711.4
100 |aNguyễn Đình Hương
245 |aGiáo trình Quản lý đô thị / |cNguyễn Đình Hương, Nguyễn Hữu Đoàn
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2003
300 |a445 tr ; |c20,5 cm
500|aBìa ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế-Quản lý môi trường và đô thị
650 |aĐô thị - Quản lý
690 |aQuy hoạch đô thị
700|aNguyễn Hữu Đoàn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/710_nghethuatcanhquan_dothi/gtquanlydothi_nguyendinhhuong/page_000thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét