Luận văn, luận án
592.48 Ng 527 Nh
Nghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại tỉnh Khánh Hòa /
DDC 592.48
Tác giả CN Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn
Nhan đề Nghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn; Đỗ Thị Hòa, Glenn Allan Bristow: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 119 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án tiến sĩ
Thuật ngữ chủ đề Ký sinh trùng
Thuật ngữ chủ đề Sán lá song chủ-Đặc điểm sinh học
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Hòa: GVHD
Tác giả(bs) CN Glenn Allan Bristow: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006792
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176362
00216
004AEB43D11-B4B9-4E34-B1B9-954202447043
005201802271552
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180227155249|zvanpth
082 |a592.48|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Nguyễn Thành Nhơn
245 |aNghiên cứu thành phần loài sán lá song chủ (Digenea) ký sinh ở cá chẽm Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi tại tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Nguyễn Thành Nhơn; Đỗ Thị Hòa, Glenn Allan Bristow: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a119 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục, 2 bản tóm tắt
490 |aNgành Nuôi trồng Thủy sản. Luận án tiến sĩ
650 |aKý sinh trùng
650 |aSán lá song chủ|xĐặc điểm sinh học
700 |aĐỗ Thị Hòa: GVHD
700|aGlenn Allan Bristow: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006792
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/02biatiensithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006792 Kho tham khảo (SDH cũ) 592.48 Ng 527 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét