Luận văn, luận án
639.31 V 500 H
Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá rô phi (Oreochromis niloticus - Linnaeus, 1758) tại Thanh Hóa /
DDC 639.31
Tác giả CN Vũ Văn Hà
Nhan đề Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá rô phi (Oreochromis niloticus - Linnaeus, 1758) tại Thanh Hóa / Vũ Văn Hà; Lê Anh Tuấn: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 58 tr ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá rô phi-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006781
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
00176350
00216
004BB31FEA4-561A-4FB0-BA91-B1B473F0631B
005201802270942
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180227094216|zvanpth
082 |a639.31|bV 500 H
100 |aVũ Văn Hà
245 |aHiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá rô phi (Oreochromis niloticus - Linnaeus, 1758) tại Thanh Hóa / |cVũ Văn Hà; Lê Anh Tuấn: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a58 tr ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aCá rô phi|xKỹ thuật nuôi
700 |aLê Anh Tuấn: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006781
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006781 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.31 V 500 H Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét