Sách tiếng Việt
338.16 L 250 L
Hiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thủy sản :
DDC 338.16
Tác giả CN Lê Kim Long
Nhan đề Hiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thủy sản : Nghiên cứu trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Ninh Thuận. Sách chuyên khảo / Lê Kim Long
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Nông Nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 164 tr. : Bảng biểu ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế nông nghiệp-Phát triển
Môn học Quản trị sản xuất
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028274-6
Địa chỉ NTUKho mượn(7): 3000038244-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176187
00211
0048B453D5B-79F6-4B6D-B1A1-B00F2A60147E
005201802051608
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|a9786049243271
039|y20180205160837|zvanpth
082 |a338.16|bL 250 L
100 |aLê Kim Long
245 |aHiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thủy sản : |bNghiên cứu trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Ninh Thuận. Sách chuyên khảo / |cLê Kim Long
260 |aHà Nội : |bĐại học Nông Nghiệp, |c2017
300 |a164 tr. : |bBảng biểu ; |c21 cm
650|aKinh tế nông nghiệp|xPhát triển
690|aQuản trị sản xuất
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028274-6
852|aNTU|bKho mượn|j(7): 3000038244-50
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/hieuquasxtrongntts_lekimlongthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028274 Kho đọc Sinh viên 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 1 Đang biên mục
2 1000028275 Kho đọc Sinh viên 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 2 Đang biên mục
3 1000028276 Kho đọc Sinh viên 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 3 Đang biên mục
4 3000038244 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 4 Đang biên mục
5 3000038245 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 5 Đang biên mục
6 3000038246 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 6 Đang biên mục
7 3000038247 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 7 Đang biên mục
8 3000038248 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 8 Đang biên mục
9 3000038249 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 9 Đang biên mục
10 3000038250 Kho mượn 338.16 L 250 L Sách Tiếng Việt 10 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét