Sách ngoại văn
635.0285
Agricultural statistical data analysis using Stata /
DDC 635.0285
Tác giả CN Boyhan, George.
Nhan đề Agricultural statistical data analysis using Stata /George E. Boyhan.
Thông tin xuất bản Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group,c2013.
Mô tả vật lý xi, 251 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Agriculture-Statistics-Computer programs.
Thuật ngữ chủ đề Agriculture-Statistics-Data processing.
000 01181nam a2200301 a 4500
00174845
00212
004DC87B25D-D90C-4F4D-9B3D-8976006CF75D
005201801190906
008180119sc201 flua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2013014245
020 |a9781466585850 (pbk. : alk. paper)
039|y20180119090605|zluuyen
08200|a635.0285|223
1001 |aBoyhan, George.
24510|aAgricultural statistical data analysis using Stata /|cGeorge E. Boyhan.
260 |aBoca Raton :|bCRC Press, Taylor & Francis Group,|cc2013.
300 |axi, 251 p. :|bill. ;|c24 cm.
650 0|aAgriculture|vStatistics|xComputer programs.
650 0|aAgriculture|vStatistics|xData processing.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/agriculturalstatisticaldata/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét