Sách tiếng Việt
153.6 K 310 L
Tuổi 20 - Sức hút từ kỹ năng giao tiếp :
DDC 153.6
Tác giả CN Kim Thục Lệ
Nhan đề Tuổi 20 - Sức hút từ kỹ năng giao tiếp : Nghệ thuật giao tiếp dành cho phái nữ / Kim Thục Lệ; Thủy Dương dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ Nữ, 2017
Mô tả vật lý 263 tr. : Minh họa ; 23 cm
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp -Kỹ năng
Tác giả(bs) CN Thủy Dương
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028240-2
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038224
000 00000nam a2200000 4500
00172524
00211
00493C4D14F-BEF3-4651-964F-75D22CB82C67
005201712191410
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171219141011|bvanpth|y20171218155540|zvanpth
082 |a153.6|bK 310 L
100 |aKim Thục Lệ
245 |aTuổi 20 - Sức hút từ kỹ năng giao tiếp : |bNghệ thuật giao tiếp dành cho phái nữ / |cKim Thục Lệ; Thủy Dương dịch
260 |aHà Nội : |bPhụ Nữ, |c2017
300 |a263 tr. : |bMinh họa ; |c23 cm
650 |aBí quyết thành công
650 |aGiao tiếp |xKỹ năng
700 |aThủy Dương
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028240-2
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038224
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/anhbia/tuoi20kynanggiaotiep_kimthuclethumbimage.jpg
890|a4|b22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038224 Kho mượn 153.6 K 310 L Sách Tiếng Việt 4
2 1000028242 Kho đọc Sinh viên 153.6 K 310 L Sách Tiếng Việt 3
3 1000028241 Kho đọc Sinh viên 153.6 K 310 L Sách Tiếng Việt 2
4 1000028240 Kho đọc Sinh viên 153.6 K 310 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét