Luận văn, luận án
368.4 Ng 527 Th
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của những người buôn bán nhỏ, lẻ tại tỉnh Bến Tre /
DDC 368.4
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Thu Thảo
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của những người buôn bán nhỏ, lẻ tại tỉnh Bến Tre / Nguyễn Ngọc Thu Thảo; Phan Thị Dung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 90 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm xã hội
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phan Thị Dung: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006710
000 00000nam a2200000 4500
00171794
00216
004E218D8EA-70CD-4126-A8F9-670076A204D0
005201808221121
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180822112157|bvanpth|c20180726163647|dvanpth|y20171116075348|znguyenloi
082 |a368.4|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Ngọc Thu Thảo
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của những người buôn bán nhỏ, lẻ tại tỉnh Bến Tre / |cNguyễn Ngọc Thu Thảo; Phan Thị Dung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a90 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aBảo hiểm xã hội
650|aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aPhan Thị Dung: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006710
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006710 Kho tham khảo (SDH cũ) 368.4 Ng 527 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét