Sách tiếng Việt
335.52 B 450 c
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp /
DDC 335.52
Nhan đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Bộ Công Thương; Lê Mậu Lâm tuyển chọn và biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2017
Mô tả vật lý 260 tr. ; 19 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam-Chính sách kinh tế
Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028191-3
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038199
000 00000nam a2200000 4500
00171728
00211
004B263DC0A-6A55-4D26-BA46-8B05343E8A49
005201711021101
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171102110215|bvanpth|y20171102110123|zvanpth
082 |a335.52|bB 450 c
245 |aĐổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / |cBộ Công Thương; Lê Mậu Lâm tuyển chọn và biên soạn
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2017
300 |a260 tr. ; |c19 cm
500|aSách biếu
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam|xChính sách kinh tế
690|aĐường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028191-3
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038199
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/doimoiphuongthuclanhdao_boctthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038199 Kho mượn 335.52 B 450 c Sách Tiếng Việt 4
2 1000028193 Kho đọc Sinh viên 335.52 B 450 c Sách Tiếng Việt 3
3 1000028192 Kho đọc Sinh viên 335.52 B 450 c Sách Tiếng Việt 2
4 1000028191 Kho đọc Sinh viên 335.52 B 450 c Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét