Báo, tạp chí
320.15
Tạp chí biển Việt Nam :
DDC 320.15
Tác giả TT Trung Ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Nhan đề Tạp chí biển Việt Nam : Diễn đàn vì biển, đảo thiêng liêng - cơ quan ngôn luận của Trung ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam / Trung Ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tạp chí biển Việt Nam, 1993
Kỳ phát hành Hàng tháng
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam - Biển
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2017 đến 01/01/2019
Đã nhậnNăm 2014: Có 11 số (Từ số 1-9; 11,12)
Đã mấtThiếu số 10 năm 2011
Từ 01/01/2016 đến
Đã nhận;Số 1,Tháng 01, Năm 2016;Số 2,Tháng 02, Năm 2016;Số 3,Tháng 03, Năm 2016;Số 4,Tháng 04, Năm 2016;Số 5,Tháng 05, Năm 2016;Số 6,Tháng 06, Năm 2016;Số 7,Tháng 07, Năm 2016;Số 8,Tháng 08, Năm 2016;Số 9,Tháng 09, Năm 2016;Số 10,Tháng 10, Năm 2016;Số 11,Tháng 11, Năm 2016;Số 12,Tháng 12, Năm 2016;Số 1,Tháng 01, Năm 2017;Số 12,Tháng 12, Năm 2017;Số 9,Tháng 09, Năm 2017;Số 8,Tháng 08, Năm 2017;Số 7,Tháng 07, Năm 2017;Số 6,Tháng 06, Năm 2017;Số 5,Tháng 05, Năm 2017;Số 4,Tháng 04, Năm 2017;Số 3,Tháng 03, Năm 2017;Số 2,Tháng 02, Năm 2017;Số 10,Tháng 10, Năm 2017
Đã mất
Từ 01/01/2014 đến 01/12/2017
Đã nhận;Số 10, Tháng 10, Năm 2017;Số 7, Tháng 07, Năm 2017;Số 6, Tháng 06, Năm 2017;Số 5, Tháng 05, Năm 2017;Số 4, Tháng 04, Năm 2017;Số 3, Tháng 03, Năm 2017;Số 2, Tháng 02, Năm 2017;Số 1, Tháng 01, Năm 2017;Số 8, Tháng 08, Năm 2017;Số 10 + 11, Tháng 11, Năm 2017;Số 12, Tháng 12, Năm 2017;Số 1, Tháng 01, Năm 2018;Số 2, Tháng 02, Năm 2018
Đã mất;Số 10, Tháng 10, Năm 2017;Số 6, Tháng 06, Năm 2017;Số 5, Tháng 05, Năm 2017;Số 4, Tháng 04, Năm 2017;Số 3, Tháng 03, Năm 2017;Số 2, Tháng 02, Năm 2017;Số 1, Tháng 01, Năm 2017;Số 8, Tháng 08, Năm 2017
000 00000nas#a2200000ui#4500
00170998
0022
0042E51AFB8-E6C8-45BB-8D6F-1D5E196EE52A
005201711270733
008081223s1993 vm| vie
0091 0
022 |a18590233
039|a20171127073306|bnguyenloi|c20171012114100|dretbatler|y20171011134130|zretbatler
082 |a320.15
110 |aTrung Ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam|uLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
245 |aTạp chí biển Việt Nam : |bDiễn đàn vì biển, đảo thiêng liêng - cơ quan ngôn luận của Trung ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam / |cTrung Ương hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
260|aHà Nội : |bTạp chí biển Việt Nam, |c1993
270|aTòa soạn Tạp chí Biển Việt Nam - P.101-B1 Khu tập thể Nghĩa Đô, Phùng Chí Kiên - Cầu Giấy |bHà Nội|dViệt Nam|gHoàng Thị Huệ|hTổng Biên Tập|k0246.2690336|pĐỗ Xuân Hồng|qThư ký Tòa Soạn
310|aHàng tháng
650|aViệt Nam - Biển
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/tapchibienvietnamthumbimage.jpg
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào

Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện Trung tâm

Từ: 01/01/2014 đến: 01/12/2017

10 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

Số tạp chíNgày xuất bảnMô tả tình trạng
Số 2, Tháng 02, Năm 201801/02/2018Đã về
Số 1, Tháng 01, Năm 201801/01/2018Đã về
Số 12, Tháng 12, Năm 201701/12/2017Đã về
Số 10 + 11, Tháng 11, Năm 201701/11/2017Đã về
Số 10, Tháng 10, Năm 201701/10/2017Đã về
Số 8, Tháng 08, Năm 201701/08/2017Đã về
Số 7, Tháng 07, Năm 201701/07/2017Đã về
Số 6, Tháng 06, Năm 201701/06/2017Đã về
Số 5, Tháng 05, Năm 201701/05/2017Đã về
Số 4, Tháng 04, Năm 201701/04/2017Đã về

Xem chi tiết

Nhận xét