Luận văn, luận án
658.834 Ng
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Phượng
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Thị Hồng Phượng; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 91 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) - Ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng - Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
000 00000nam a2200000 4500
00170694
00216
004218B4BA9-7A63-47DB-8BE9-8D5A42192CA6
005201711160756
008130110s2017 vm| vie
0090 0
039|a20171116075148|bnguyenloi|y20170929092715|znguyenloi
082 |a658.834|bNg
100 |aNguyễn Thị Hồng Phượng
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang / |cNguyễn Thị Hồng Phượng; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a91 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650|aStatistical Package for the Social Sciences (SPSS) - Ứng dụng
650|aKhách hàng - Nghiên cứu
700 |aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào