Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Ph
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Phượng
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Thị Hồng Phượng; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 97 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm xã hội
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)2000006712
000 00000nam a2200000 4500
00170694
00216
004218B4BA9-7A63-47DB-8BE9-8D5A42192CA6
005201805031017
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180503101725|bvanpth|c20180412101436|dvanpth|y20170929092715|znguyenloi
082 |a658.834|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Thị Hồng Phượng
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang / |cNguyễn Thị Hồng Phượng; Phạm Thị Thanh Thủy: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a97 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aBảo hiểm xã hội
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
700|aPhạm Thị Thanh Thủy: GVHD
852|aKho tham khảo (SDH cũ)|j2000006712
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006712 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Ph Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét