Luận văn, luận án
658.834 L 250 Th
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chặng bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam /
DDC 658.834
Tác giả CN Lê Đình Thắng
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chặng bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam / Lê Đình Thắng; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 70 tr. : Bảng biểu ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006708
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170676
00216
004CD7DA8CC-4DAA-45AE-829B-2DDAB85D40A4
005201801041545
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180104154541|bvanpth|c20171229153014|dnguyenloi|y20170928081250|znguyenloi
082 |a658.834|bL 250 Th
100 |aLê Đình Thắng
245 |aĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chặng bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam / |cLê Đình Thắng; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a70 tr. : |bBảng biểu ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aThị trường|xNghiên cứu
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006708
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006708 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 L 250 Th Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét