Sách ngoại văn
621
Machine Design An Integrate Approach /
DDC 621
Tác giả CN Norton, Robert L.
Nhan đề Machine Design An Integrate Approach / Robert L. Norton
Lần xuất bản 3 ed
Thông tin xuất bản UK : Pearson Prentice Hall, 2006
Mô tả vật lý 1004
Thuật ngữ chủ đề Machine design
Môn học Cơ sở thiết kế máy và đồ án
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170574
00212
0046F8810AD-ED99-4536-86CF-9E4847DD60D0
005201710060912
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a0131481908
039|a20171006091245|bhientrang|y20170921111206|zhientrang
082 |a621
100 |aNorton, Robert L.
245 |aMachine Design An Integrate Approach / |cRobert L. Norton
250 |a3 ed
260 |aUK : |bPearson Prentice Hall, |c2006
300 |a1004
650 |aMachine design
690|aCơ sở thiết kế máy và đồ án
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/machinedesignanintegratedapproach_robertl.norton/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét