Sách ngoại văn
660
Revisiting interaction in knowledge translation /
DDC 660
Nhan đề Revisiting interaction in knowledge translation / Liane R Ginsburg and others
Thông tin xuất bản 2007
Mô tả vật lý 11 tr.
Môn học Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học thực tiễn vào sản xuất
Tác giả(bs) CN Ginsburg , Liane R.
Tác giả(bs) CN Lewis, Steven
Tác giả(bs) CN Zackheim, Lisa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170566
00212
0041AD08603-0E89-4BC8-92CD-FB5DDFF34204
005201709201640
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170920164017|boanhntk|y20170920163428|zoanhntk
082 |a660
245 |aRevisiting interaction in knowledge translation / |cLiane R Ginsburg and others
260 |c2007
300 |a11 tr.
690 |aTriển khai kết quả nghiên cứu khoa học thực tiễn vào sản xuất
700 |aGinsburg , Liane R.
700 |aLewis, Steven
700 |aZackheim, Lisa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/600_congnghe_khoahocungdung/revisitinginteractioninknowledgetranslation_lianerginsburg/0bia_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét