Sách ngoại văn
428.2
Interchange 1 :
DDC 428.2
Tác giả CN Richards, Jack C.
Nhan đề Interchange 1 : Student's book / Jack C. Richards , Jonathan Hull, Susan Proctor
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2005
Mô tả vật lý 162 p.
Thuật ngữ chủ đề English language
Môn học Nói 2
Tác giả(bs) CN Hull, Jonathan
Tác giả(bs) CN Proctor, Susan
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170510
00212
0046427F0F4-B6D8-4D1E-BCCA-B26B869C82B6
005201709201425
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170920142515|bluuyen|c20170919111824|dluuyen|y20170913084055|zluuyen
082 |a428.2
100 |aRichards, Jack C.
245 |aInterchange 1 : |bStudent's book / |cJack C. Richards , Jonathan Hull, Susan Proctor
250 |a4th ed.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2005
300 |a162 p.
650 |aEnglish language
690 |aNói 2
700 |aHull, Jonathan
700 |aProctor, Susan
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/interchange 1_studentbook_4th _richardsjackc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét