Sách ngoại văn
428.3
English pronunciation made simple /
DDC 428.3
Tác giả CN Dale, Paulette
Nhan đề English pronunciation made simple / Paulette Dale, Lillian Poms
Thông tin xuất bản USA : Longman, 2005
Thuật ngữ chủ đề English language -Pronunciation
Môn học Ngữ âm thực hành
Tác giả(bs) CN Poms, Lillian
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170506
00212
00488427491-3CD4-42F6-AFAA-ACA5D0ED6A11
005201709120916
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |a0-13-111596-0
039|a20170912091653|bluuyen|y20170912091622|zluuyen
082 |a428.3
100 |aDale, Paulette
245 |aEnglish pronunciation made simple / |cPaulette Dale, Lillian Poms
260 |aUSA : |bLongman, |c2005
650 |aEnglish language |xPronunciation
690 |aNgữ âm thực hành
700 |aPoms, Lillian
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/englishpronunciationmadesimpleshine/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét