Sách tiếng Việt
670.425
Kiểm tra không phá hủy /
DDC 670.425
Tác giả CN Nguyễn Thanh Sơn
Nhan đề Kiểm tra không phá hủy / Nguyễn Thanh Sơn
Nhan đề khác Non-Destructive Test
Mô tả vật lý 60 tr. : minh họa ;
Tùng thư Đầu bìa sách ghi: Bảo trì công nghiệp Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật kiểm tra
Môn học Vật liệu kỹ thuật
Môn học Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170494
00211
0048F9E9DE2-DE31-4F93-A973-9D63AE487EFD
005201709110937
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20170911093800|bhientrang|c20170911092914|dhientrang|y20170911092742|zhientrang
082 |a670.425
100 |aNguyễn Thanh Sơn
245 |aKiểm tra không phá hủy / |cNguyễn Thanh Sơn
246|aNon-Destructive Test
300 |a60 tr. : |bminh họa ;
490|aĐầu bìa sách ghi: Bảo trì công nghiệp Việt Nam
650 |aKỹ thuật kiểm tra
690 |aVật liệu kỹ thuật
690 |aKỹ thuật kiểm tra không phá hủy
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/kiemtrakhongphahuy_ngthanhson/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét