Khóa luận
660.63 V 400 Th
Nghiên cứu chế tạo hạt chitosan cấu trúc xốp - ứng dụng làm vật liệu hấp phụ /
DDC 660.63
Tác giả CN Võ Nhật Thăng
Nhan đề Nghiên cứu chế tạo hạt chitosan cấu trúc xốp - ứng dụng làm vật liệu hấp phụ / Võ Nhật Thăng; Trần Quang Ngọc: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 77 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Chitosan-Sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Chitosan-Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Trần Quang Ngọc: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002803
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170010
00215
0046F51F529-2A1D-47A6-A2D5-DC5462A1C845
005201708111604
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170811160454|zvanpth
082 |a660.63|bV 400 Th
100 |aVõ Nhật Thăng
245 |aNghiên cứu chế tạo hạt chitosan cấu trúc xốp - ứng dụng làm vật liệu hấp phụ / |cVõ Nhật Thăng; Trần Quang Ngọc: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a77 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
650 |aChitosan|xSản xuất
650 |aChitosan|xỨng dụng
700 |aTrần Quang Ngọc: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002803
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002803 Kho luận văn 660.63 V 400 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét