Khóa luận
664.022 Ph 105 Nh
Nghiên cứu điều chế Oligoalginate từ rong nâu tại vùng biển Khánh Hòa /
DDC 664.022
Tác giả CN Phan Thị Hoài Nhơn
Nhan đề Nghiên cứu điều chế Oligoalginate từ rong nâu tại vùng biển Khánh Hòa / Phan Thị Hoài Nhơn; Nguyễn Đình Thuất: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 53 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Oligoalginate-Điều chế
Thuật ngữ chủ đề Rong nâu-Chiết xuất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thuất: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002799
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170005
00215
004CF41D565-AB6E-4898-AF43-4D5C4050CC6A
005201708161610
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170816161107|bvanpth|y20170811154248|zvanpth
082 |a664.022|bPh 105 Nh
100 |aPhan Thị Hoài Nhơn
245 |aNghiên cứu điều chế Oligoalginate từ rong nâu tại vùng biển Khánh Hòa / |cPhan Thị Hoài Nhơn; Nguyễn Đình Thuất: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a53 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
650 |aOligoalginate|xĐiều chế
650 |aRong nâu|xChiết xuất
700 |aNguyễn Đình Thuất: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002799
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002799 Kho luận văn 664.022 Ph 105 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét