Sách ngoại văn
338.4
Tourism 3 /
DDC 338.4
Nhan đề Tourism 3 / Robin Waker, Keith Harding
Thông tin xuất bản New York : Oxford University Press,2009
Mô tả vật lý 146 p.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch bền vững
Thuật ngữ chủ đề Tourism
Môn học Du lịch bền vững
Tác giả(bs) CN Harding, Keith
000 01961nam a22003137a 4500
00169999
00212
0041BA7C225-1F11-4998-BF46-2D29B9A3B933
005201708110734
008030530s2009 at a b 001 0 eng d
0091 0
039|a20170811073442|bnguyenloi|c20170811073430|dnguyenloi|y20170811073213|znguyenloi
08200|a338.4
24510|aTourism 3 / |cRobin Waker, Keith Harding
260 |aNew York : |bOxford University Press,|c2009
300 |a146 p.
650 0|aDu lịch bền vững
650 0|aTourism
690|aDu lịch bền vững
700|aHarding, Keith
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/tourism3_robinwaker_keithharding/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét