Khóa luận
664.0287 Ng 527 V
Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng phân tử, độ deacetyl và dạng tồn tại của chitosan đến hoạt tính chống oxy hóa in vitro /
DDC 664.0287
Tác giả CN Nguyễn Thị Thúy Vi
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng phân tử, độ deacetyl và dạng tồn tại của chitosan đến hoạt tính chống oxy hóa in vitro / Nguyễn Thị Thúy Vi; Huỳnh Nguyễn Duy Bảo: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 83 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Chất chống oxy hóa
Thuật ngữ chủ đề Phụ gia thực phẩm-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Huỳnh Nguyễn Duy Bảo: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002793
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169989
00215
004A14D389B-5B19-4AA5-8660-2A452E718847
005201708101623
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170810162429|bvanpth|c20170810162237|dvanpth|y20170810161913|zvanpth
082 |a664.0287|bNg 527 V
100 |aNguyễn Thị Thúy Vi
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng phân tử, độ deacetyl và dạng tồn tại của chitosan đến hoạt tính chống oxy hóa in vitro / |cNguyễn Thị Thúy Vi; Huỳnh Nguyễn Duy Bảo: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a83 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
650 |aChất chống oxy hóa
650 |aPhụ gia thực phẩm|xNghiên cứu
700 |aHuỳnh Nguyễn Duy Bảo: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002793
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002793 Kho luận văn 664.0287 Ng 527 V Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét