Khóa luận
657.4 L 566 Q
Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiệp Hưng /
DDC 657.4
Tác giả CN Lưu Thị Lệ Quyên
Nhan đề Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiệp Hưng / Lưu Thị Lệ Quyên; Phan Thị Dung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 90 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Phan Thị Dung: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002761
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169911
00215
004E6FAE0AE-91D1-4363-844A-F1ED9AAB24E0
005201708070849
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170807084951|bvanpth|y20170807084707|zvanpth
082 |a657.4|bL 566 Q
100 |aLưu Thị Lệ Quyên
245 |aKế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiệp Hưng / |cLưu Thị Lệ Quyên; Phan Thị Dung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a90 tr. : |bminh họa ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 55
650 |aKế toán doanh thu
700 |aPhan Thị Dung: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002761
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002761 Kho luận văn 657.4 L 566 Q Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét