Sách tiếng Việt
306.7 Đ 116 B
Nam nữ bình quyền /
DDC 306.7
Tác giả CN Đặng Văn Bảy
Nhan đề Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy; Bùi Trân Phượng và những người khác bình luận và hiệu đính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 296 tr. ; 21 cm
Phụ chú Gồm 3 phần. Phần 1 và 2: Nội dung tác phẩm (ấn bản 1928 và 2014). Phần 3: Khảo cứu, bình luận, cảm nghĩ của nhóm tác giả.
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Văn hóa
Tác giả(bs) CN Bùi Trân Phượng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028160
000 00000nam a2200000 4500
00169751
00211
00488D7F747-0D6E-4C52-83D1-D9ED98D4CFCD
005201707171653
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170717165402|zvanpth
082 |a306.7|bĐ 116 B
100 |aĐặng Văn Bảy
245 |aNam nữ bình quyền / |cĐặng Văn Bảy; Bùi Trân Phượng và những người khác bình luận và hiệu đính
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2014
300 |a296 tr. ; |c21 cm
500|aGồm 3 phần. Phần 1 và 2: Nội dung tác phẩm (ấn bản 1928 và 2014). Phần 3: Khảo cứu, bình luận, cảm nghĩ của nhóm tác giả.
500|aSách biếu
650 |aViệt Nam|xVăn hóa
700|aBùi Trân Phượng
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028160
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/namnubinhquyen_dangvanbaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028160 Kho đọc Sinh viên 306.7 Đ 116 B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét