Sách tiếng Việt
911.09597 J 203 E
Đỉnh cao đế quốc, Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp :
DDC 911.09597
Tác giả CN Jennings, Eric T.
Nhan đề Đỉnh cao đế quốc, Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp : Sách tham khảo / Eric T. Jennings
Nhan đề khác Imperial heights, Dalat and the making and undoing of French Indochina
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 629 tr. ; 23 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Địa lý lịch sử
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028159
000 00000nam a2200000 4500
00169750
00211
00455598567-7BCD-4AAC-A37C-BC30D779F54D
005201707171629
008130110s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170717162926|bvanpth|y20170717162830|zvanpth
082 |a911.09597|bJ 203 E
100 |aJennings, Eric T.
245 |aĐỉnh cao đế quốc, Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp : |bSách tham khảo / |cEric T. Jennings
246|aImperial heights, Dalat and the making and undoing of French Indochina
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2015
300 |a629 tr. ; |c23 cm
500|aSách biếu
650 |aViệt Nam|xĐịa lý lịch sử
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028159
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/dinhcaodequoc_jenningsthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028159 Kho đọc Sinh viên 911.09597 J 203 E Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét