Sách tiếng Việt
895.9223 Tr 513 Đ
Lính trận :
DDC 895.9223
Tác giả CN Trung Trung Đỉnh
Nhan đề Lính trận : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2010
Mô tả vật lý 283 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tiểu thuyết
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169646
00211
00490E6C576-F7DB-487F-9D3C-AEDB4F32F66C
005201707121526
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20170712152626|zvanpth
082 |a895.9223|bTr 513 Đ
100 |aTrung Trung Đỉnh
245 |aLính trận : |bTiểu thuyết / |cTrung Trung Đỉnh
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2010
300 |a283 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xTiểu thuyết
852|bKho mượn|j(1): 3000038184
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/linhtran_trungtrungdinhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038184 Kho mượn 895.9223 Tr 513 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét