Sách tiếng Việt
577.7 T 527
Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 20 :
DDC 577.7
Nhan đề Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 20 : Chuyên đề vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa / Viện Hải dương học
Nhan đề khác Collection of marine research works
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014
Mô tả vật lý 147 tr. : ill. ; 27 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hải dương học
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Sinh vật biển-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Marine biology
Thuật ngữ chủ đề Hải dương học
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00166936
00211
004AAB32F5F-1B99-488F-BA73-9F4C38996F78
005201706201634
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170620163502|bvanpth|c20170620163449|dvanpth|y20170613145848|zvanpth
082 |a577.7|bT 527
245 |aTuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 20 : |bChuyên đề vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa / |cViện Hải dương học
246 |aCollection of marine research works
260 |aHà Nội : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2014
300 |a147 tr. : |bill. ; |c27 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hải dương học
500|aSách biếu tặng
650 |aSinh vật biển|xViệt Nam
650 |aMarine biology
650 |aHải dương học
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028147
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/ttnghiencuubien_tap20thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028147 Kho đọc Sinh viên 577.7 T 527 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét